Öka din merförsäljning.

Vårt mål är att öka din merförsäljning. Fokus i våra utbildningar ligger därför på att lära dina medarbetare tekniker som vi vet fungerar för att öka merförsäljningen och servicen i din verksamhet. Krögarn erbjuder en utbildningserie som består av 12 delar:

OPTIMIZEMOOD
Våra kunder: